הפחתת היטלי השבחה

לאה פריד
31.01.21
שמאות
היטל השבחה - שמאות

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הוא בעצם תשלום חובה בשיעור של 50% מהעלייה בשווי המקרקעין החל על בעל הנכס במידה וקיבל אישורים שונים. אם זה הקלה שניתנה לנכס כמו חריגה מגבולות קווי בניין, אם זה התרה של שימוש חורג, או במקרה של מתן אישור תכניות כמו תב"ע (תכנית בניין עיר) ע"י הועדה לתכנון ובניה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

 

למתי נקבע מועד התשלום?

חישוב ההשבחה יינתן ביום מתן האישור לשימוש חורג או ההקלה, או 15 יום מהיום שבו אושרה התכנית המשביחה כאשר את תשלום היטל ההשבחה יש לבצע ביום בו מומשו הזכויות. לצורך העניין אם מדובר בהיתר בנייה הרי שהתשלום יתבצע ביום בו ההיתר נכנס לתוקף.

 

איך מפחיתים היטל השבחה?

אז כן, יש דרכים שונות להפחית את היטל ההשבחה. במקרים מסוימים, בעזרת שמאי מקרקעין פרטי ניתן לקבל פטור מהיטל ההשבחה. למשל מצב בו הנכס נמצא בשכונה שהוכרזה כשכונת שיקום, או "אזור שיקום", מצב בו קיימת הרחבה של דירה בשטח של פחות מ 140 מ"ר , או השבחה בגין בניית מרחב מוגן ומצבים חריגים נוספים.

 

אם כן, כאשר קיימת מחלוקת על החיוב עצמו או על גובה החיוב, השמאי הפרטי יוכל לערער בתוך 45 יום מרגע הוצאת השומה לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה.

בחלק מהמקרים המחלוקת תוכרע ע"י שמאי מכריע שמונה לכך ע"י מועצת השמאים במשרד המשפטים. מובן שככל שהערעור מנומק טוב יותר, הסיכוי להצליח בערעור גבוה יותר.

שתפו עם חברים

הרשמו לניוזלטר שלנו

ידע שווה כסף